Make your own free website on Tripod.com

Embriyoloji hakkinda bir cok sey...

Embriyoloji'nin Tanimi

Anasayfa
Embriyoloji'nin Tanimi
Embriyoloji'nin Amaci
Embriyoloji'nin Hedefleri
Resimler
Onemli Linkler
Bize ulasin

Son 10 yılda hızla gelişen hücre bilimindeki ilerlemelerin ışığında Histoloji ve Embriyoloji

bilim disiplinin kısa tanımı aşağıdaki biçimde özetlenebilir.

Histoloji Embriyoloji, hücre yapısı (moleküler ve mikroskopik), hücre genetiği

ve biyokimyasının oluşturduğu multidisipliner kavramın içindedir.

İnsan ve hayvan organizmasındaki yaklaşık 200 farklı hücre tipinin mikroskobik ve

moleküler yapıları/yapıyla bağlantılı işlevlerini tanımlayan bir temel bilim alanıdır.

Hücreler, hücrelerin oluşturduğu dokular, dokulardan oluşan organlar ve sistemler

şeklindeki hiyerarşik yapılanmanın insan ve hayvan organizmasının normal işleyişi içindeki

önemini yapısal kriterler bazında, moleküler seviyede ortaya koyar.

İnsan ve hayvan organizmasının gelişimini kontrol eden genetik – moleküler

mekanizmaların ortaya koyduğu verilerin paralelinde; intrauterin gelişimi ve sistem

bazındaki gelişimsel bozuklukların nedenlerini moleküler düzeyde tanımlar.

İnsan ve hayvan organizması erken gelişiminin invitro ortamda başarılması ve ilişkili

laboratuvar tekniklerinin uygulanması kalite kontrolü Histoloji-Embriyolojinin klinik

uygulamaya yönelik bir uğraşı alanıdır.

Embriyoloji hakkinda bir cok sey...