Make your own free website on Tripod.com

Embriyoloji hakkinda bir cok sey...

Embriyoloji'nin Hedefleri

Anasayfa
Embriyoloji'nin Tanimi
Embriyoloji'nin Amaci
Embriyoloji'nin Hedefleri
Resimler
Onemli Linkler
Bize ulasin

Hedefler:

İlişkili program taslağında öngörüldüğü üzere Embriyoloji derslerinin

ve pratik uygulamalarının ilk üç döneme ilişkili olacak biçimde kaydırılması.

Mikroskop başı pratik eğitimin bire bir interaktif eğitim olması nedeniyle Veteriner

Fakültesi laboratuvarlarında kurulan görsel iletişim araçlarının etkin bir biçimde

kullanılması.

• Veteriner Hekimliği pratiğinde uygulamaya giren/ girmeye aday

* Anjiyogenezis

* Hücre bölünmesi, ölümü, apoptozis

* Doku onarımı

* İmmün yanıt gibi dinamik hücre hareketlerini küçük grup tartışması ve

multimedya gibi eğitim araçlarıyla teorik bilgilerle ilişkilendirerek takdim

etmek.

Klinik ve temel embriyoloji alanlarında güncel gelişmeleri (yardımcı üreme

teknikleri (suni tohumlama) , klonlama, prenatal tanı) teorik olarak tanımlanan temel bilgilerle

ilişkilendirerek küçük grup tartışmaları şeklinde gözden geçirmek.

Hedeflerimize öneri olarak ilgili klinik ve temel bilim öğretim üyeleri ve öğrencilerin

katılacağı panel ve çalıştay (workshop)’ların düzenlenmesi.

Örnek 1: Kemik yapım yıkım dengesinin ve osteogenezin hücresel ayrıntıları ve kontrol

mekanizmaları ile osteoporoz tanı ve tedavisinin birlikte tartışılacağı bir ortam.

Örnek 2: Hücre farklanması/plastisitesi, kök hücre tanımı, embriyonal ve yetişkin kök

hücrelerin dünü bugünü ve yarının ilişkili klinik dallarla birlikte irdeleneceği bir ortam.

Embriyoloji hakkinda bir cok sey...